loadingimg

Wczytuję dane...
Cercom Stone Box Multicolor 60x120
Cena:309,60 PLN
Zawartość opakowania: 1.44 m2
Cena jednostkowa: 215.00 PLN
Regulamin

Regulamin sklepu i-Decor.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy i-Decor.pl, działający pod adresem www.i-Decor.pl, prowadzony przez firmę UNIPOL DOM Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 601, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - pod nr KRS: 0000488504, NIP: 951-237-47-77, REGON: 146995082, prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego i-Decor.pl.

II. DEFINICJE

 1. Sprzedający - UNIPOL DOM Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 601, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - pod nr KRS:0000488504, NIP: 951-237-47-77, REGON: 146995082.
 2. Sklep internetowy - zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedającego i pozwalających Kupującym na zakup towarów, dostępnych w domenie internetowej: i-Decor.pl.
 3. Kupujący - użytkownik Internetu, korzystający ze sklepu internetowego, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

III. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym i-Decor.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 7.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego i-Decor.pl towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
 3. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu i-Decor.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego i-Decor.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego i-Decor.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego i-Decor.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

IV. TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym i-Decor.pl można dokonywać:
  1. poprzez strony internetowe sklepu i-Decor.pl - wypełniając formularz na stronach sklepu,
  2. telefonicznie - dzwoniąc pod numery +48 22 643 49 22 oraz +48 22 643 49 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-19 oraz w soboty w godzinach 9-16
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia wyśle do Kupującego na trwałym nośniku potwierdzenie jego otrzymania.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, i-Decor.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru UNIPOL DOM Sp. z o.o. S.K.A. zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

V. PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie i-Decor.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, dedykowany konkretnemu zamówieniu, numer rachunku bankowego i-Decor.pl. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.;
  • Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 9 zł. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;
  • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w sklepie stacjonarnym, przy ulicy Puławskiej 601 w Warszawie, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru;

VI. DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w razie potrzeby dostarczenia towaru poza granice kraju, prosimy o dodatkowy kontakt drogą mailową lub telefoniczną w celu indywidualnej oceny możliwości wysyłki towaru.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu i-Decor.pl.
 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową "Konto" będącą integralną częścią sklepu internetowego i-Decor.pl.
 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie stacjonarnym i-Decor.pl, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie i-Decor.pl zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".
 7. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

VII. GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym i-Decor.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towaru oraz producenta.

VIII. REKLAMACJE I ZWROT

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni licząc od otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy następuje wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego drogą korespondencyjną na adres : UNIPOL DOM Sp. z o.o. S.K.A., ul. Puławska 601, 02-885 Warszawa.
 2. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie towaru nieużywanego oraz oryginalnie zapakowanego.
 3. Sklep i-Decor.pl nie dopuszcza zwrotu części towaru (tj. np. w przypadku zakupu 100 m2 płytki, zwrot 5 m2 nie jest możliwy).
 4. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Zwracany towar należy dostarczyć razem z otrzymaną fakturą VAT i podpisanym odstąpieniem od umowy.
 5. Warunkiem zwrotu pieniędzy jest dostarczenie towaru, oryginału faktury, a następnie podpisanie i dostarczenie faktury korygującej. Równowartość zwróconego towaru klient otrzymuje przelewem bankowym na wskazane przez niego konto w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia podpisanej faktury korygującej.
 6. Jedynym miejscem odesłania towaru, faktury, odstąpienia od umowy i podpisanej faktury korygującej jest magazyn sklepu tj.

   UNIPOL DOM Sp. z o.o. S.K.A., ul. Puławska 601, 02-885 Warszawa
   Poniedziałek - piątek od 9 do 18
   W sobotę od 9 do 15

 7. Warunkiem złożenia reklamacji jest posiadanie przez klienta dowodu zakupu, oraz złożenie reklamacji w formie pisemnej.
 8. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe i celowe uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, które powstały podczas transportu (m.in. odtłuczenia, pęknięcia) będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w momencie odbioru przesyłki w obecności osoby dowożącej towar.
 10. Wady jawne należy zgłaszać przed ułożeniem towaru. Przed zamontowaniem płytek ściennych i podłogowych należy sprawdzić ich jakość, odcień, wymiar. Po ułożeniu płytek reklamacje na wady jawne i odnoszące się do w/w parametrów nie będą uwzględniane.
 11. Rzeczywisty wygląd towaru może się różnić od produktów prezentowanych na zdjęciach zamieszczonych w sklepie i-Decor.pl, co nie może być podstawą roszczeń wobec sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta tj. barwa, proporcje, itp. nie mogą być podstawa do reklamacji towaru. Opisy pochodzące od producenta mogą zawierać błędy, jeśli je Państwo zauważą prosimy o kontakt mailowy. Opis wymiaru płytek jest jedynie wartością przybliżoną - w zależności od partii produkcyjnej płytki różnią się wymiarem o kilka milimetrów. Prosimy również zwracać uwagę na opis producenta dotyczącego wielkości fugi, gdyż zastosowanie zbyt małej fugi niż wskazuje producent powoduje, iż ewentualna reklamacja na płytki nie zostanie uwzględniona.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego i-Decor.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym i-Decor.pl wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę UNIPOL DOM Sp. z o.o. S.K.A. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
 3. UNIPOL DOM Sp. z o.o. S.K.A. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za odrębną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez UNIPOL DOM Sp. z o.o. S.K.A. oraz ich poprawiania.
 4. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera.
 5. i-Decor.pl szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem: Polityka Prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym i-Decor.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 8. UNIPOL DOM Sp. z o.o. S.K.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez UNIPOL DOM Sp. z o.o. S.K.A., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.i-Decor.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 9. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.03.2015 r.